Διαιτητές Α1 Εθνικής


Αναστόπουλος Αντώνιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κ&Ν Πελο/νήσου
Επάγγελμα: Δημ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1976
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2000

Αναστόπουλος Παναγιώτης
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Υπάλληλος Ο.Α.
Ημ/νια Γεν: 1970
Σχολή: 1993
Έτος αξιολόγησης: 1996

Ανδρικόπουλος Γεώργιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Τρ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1975
Σχολή: 1993
Έτος αξιολόγησης: 1997

Αποστολίδης Βασίλειος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Μηχανολόγος
Ημ/νια Γεν: 1974
Σχολή: 1996
Έτος αξιολόγησης: 2000

Βαρδάλος Ανδρέας
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Υπάλληλος ΕΛΤΑ
Ημ/νια Γεν: 1969
Σχολή: 1993
Έτος αξιολόγησης: 1997

Γερακίνης Παναγιώτης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κ.&Δ.Θεσσαλίας
Επάγγελμα: Καθ.Φυσ.Αγωγής
Ημ/νια Γεν: 1982
Σχολή: 2000
Έτος αξιολόγησης: 2003

Γεωργιάδης Γεώργιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Έμπορος
Ημ/νια Γεν: 1969
Σχολή: 1988
Έτος αξιολόγησης: 1992

Γκόντας Σπυρίδων
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Διευθ.Πωλήσεων
Ημ/νια Γεν: 1967
Σχολή: 1989
Έτος αξιολόγησης: 1993

Δαρλαμήτσος Ευάγγελος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1977
Σχολή: 2000
Έτος αξιολόγησης: 2003

Δημόπουλος Κων/νος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Δημ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1969
Σχολή: 1993
Έτος αξιολόγησης: 1999

Διαμαντής Παναγιώτης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Ασφαλιστής
Ημ/νια Γεν: 1900
Σχολή: 1993
Έτος αξιολόγησης: 1996

Διμπινούδης Σωτήριος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Καθ.Μουσικής
Ημ/νια Γεν: 1978
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2003

Ζακεστίδης Κων/νος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Αστυνομικός
Ημ/νια Γεν: 1983
Σχολή: 2001
Έτος αξιολόγησης: 2005

Θεοδωρόπουλος Ρήγας
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1974
Σχολή: 1994
Έτος αξιολόγησης: 2000

Θεοδώρου Μιχαήλ
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1973
Σχολή: 1996
Έτος αξιολόγησης: 2004

Θεονάς Γεώργιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Πυροσβέστης
Ημ/νια Γεν: 1972
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2000

Καλδίρης Αργύριος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1972
Σχολή: 1991
Έτος αξιολόγησης: 1995

Καλογερόπουλος Ελευθ.
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1981
Σχολή: 1999
Έτος αξιολόγησης: 2004

Καραβίτης Αθανάσιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Στρατιωτικός
Ημ/νια Γεν: 1975
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2002

Καρακατσούνης Χαρά/μπος
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Μαγνησίας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1970
Σχολή: 1989
Έτος αξιολόγησης: 1993

Κατραχούρας Γεώργιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κρήτης
Επάγγελμα: Ιστορικός
Ημ/νια Γεν: 1975
Σχολή: 1994
Έτος αξιολόγησης: 1997

Κατωτικίδης Γεώργιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Δυτ.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Φοιτητής
Ημ/νια Γεν: 1982
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2003

Κοντίλης Βαλάντης-Παν.
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Χίου
Επάγγελμα: Λιμενικός
Ημ/νια Γεν: 1977
Σχολή: 2000
Έτος αξιολόγησης: 2004

Κορομηλάς Ηλίας
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1973
Σχολή: 1992
Έτος αξιολόγησης: 1996

Κοτσιμπός Αλέξανδρος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αν.Στ.& Εύβοιας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1970
Σχολή: 1995
Έτος αξιολόγησης: 1998

Κυριακόπουλος Ιωάννης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κ&Ν Πελο/νήσου
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1980
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2005

Κωνσταντινόπουλος Απ.
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1981
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2003

Λόρτος Διαμαντής
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Φοιτητής
Ημ/νια Γεν: 1980
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2006

Μαγκλογιάννης Στέφανος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Τοπογράφος
Ημ/νια Γεν: 1976
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2000

Μακρής Παναγιώτης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κρήτης
Επάγγελμα: Τραπεζικός
Ημ/νια Γεν: 1972
Σχολή: 1994
Έτος αξιολόγησης: 1999

Μαλαμάς Ιωάννης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κρήτης
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1981
Σχολή: 1999
Έτος αξιολόγησης: 2003

Μάνος Αναστάσιος
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Δικηγόρος
Ημ/νια Γεν: 1975
Σχολή: 1995
Έτος αξιολόγησης: 1998

Μαντήλας Μιχαήλ
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Β.Δ.Ελλάδας
Επάγγελμα: Ηλ.Αυτοκινήτων
Ημ/νια Γεν: 1976
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2002

Μαραμής Ιωάννης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Στρατιωτικός
Ημ/νια Γεν: 1979
Σχολή: 2001
Έτος αξιολόγησης: 2004

Μπήτης Δημήτριος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αν.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1969
Σχολή: 1992
Έτος αξιολόγησης: 1995

Μπίκας Βασίλειος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Αξιωματικός Π.Σ.
Ημ/νια Γεν: 1970
Σχολή: 1993
Έτος αξιολόγησης: 1999

Μπούσιας Κων/νος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Στρατιωτικός
Ημ/νια Γεν: 1970
Σχολή: 1993
Έτος αξιολόγησης: 1996

Νικολούλης Απόστολος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κ.&Δ.Θεσσαλίας
Επάγγελμα: Γεωργικές Επιχ.
Ημ/νια Γεν: 1978
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2001

Ξανθός Γεώργιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Δωδεκανήσου
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1967
Σχολή: 1995
Έτος αξιολόγησης: 1998

Ξενικάκης Κων/νος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αν.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Ιατρ.Επισκέπτης
Ημ/νια Γεν: 1973
Σχολή: 1995
Έτος αξιολόγησης: 1998

Παγώνης Ιωάννης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κ.&Δ.Θεσσαλίας
Επάγγελμα: Δικηγόρος
Ημ/νια Γεν: 1976
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2002

Παναγιώτου Χρήστος>
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1976
Σχολή: 1995
Έτος αξιολόγησης: 2000

Πανταζής Ανέστης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Ελ.Επαγγελ/τίας
Ημ/νια Γεν: 1973
Σχολή: 1990
Έτος αξιολόγησης: 2000

Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Ημαθίας
Επάγγελμα: Δικηγόρος
Ημ/νια Γεν: 1968
Σχολή: 1992
Έτος αξιολόγησης: 1999

Παπαθανασίου Στέφανος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Υπάλ.ΕΘΕΛ
Ημ/νια Γεν: 1978
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2001

Παπανικολάου Γεώργιος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Δυτ.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1979
Σχολή: 2001
Έτος αξιολόγησης: 2005

Παπαπέτρου Πέτρος
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Κεν.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Δασολόγος
Ημ/νια Γεν: 1973
Σχολή: 1992
Έτος αξιολόγησης: 1996

Παπαφωτίου Παναγιώτης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Γεωπόνος
Ημ/νια Γεν: 1972
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2000

Παυλόπουλος Ανδριανός
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Εκπαιδευτικός
Ημ/νια Γεν: 1971
Σχολή: 1991
Έτος αξιολόγησης: 1995

Παφίλης Δημήτριος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Δυτ.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Ελ.Επαγγελ/τίας
Ημ/νια Γεν: 1970
Σχολή: 1991
Έτος αξιολόγησης: 1996

Πηλοίδης Αναστάσιος
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1967
Σχολή: 1989
Έτος αξιολόγησης: 1993

Πιτσίλκας Βασίλειος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κ.&Δ.Θεσσαλίας
Επάγγελμα: Φοιτητής
Ημ/νια Γεν: 1986
Σχολή: 2001
Έτος αξιολόγησης: 2004

Πιτσίλκας Εμμανουήλ
Α1
Σύνδεσμος: Κ.&Δ.Θεσσαλίας
Επάγγελμα: Ελ.Επαγγελ/τίας
Ημ/νια Γεν: 1984
Σχολή: 2001
Έτος αξιολόγησης: 2004

Πόντας Ευάγγελος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1972
Σχολή: 1994
Έτος αξιολόγησης: 1999

Πουρσανίδης Γεώργιος
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Δικηγόρος
Ημ/νια Γεν: 1978
Σχολή: 1996
Έτος αξιολόγησης: 2000

Πουρσανίδης Κων/νος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Μαθηματικός
Ημ/νια Γεν: 1975
Σχολή: 1994
Έτος αξιολόγησης: 1998

Σιμητόπουλος Ιωάννης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1979
Σχολή: 1996
Έτος αξιολόγησης: 2000

Σιώκας Αλέξανδρος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1983
Σχολή: 2000
Έτος αξιολόγησης: 2005

Σοφιανόπουλος Λεωνίδας
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Φοιτητής
Ημ/νια Γεν: 1982
Σχολή: 2000
Έτος αξιολόγησης: 2006

Σταματόπουλος Κων/νος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Μαγνησίας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1974
Σχολή: 1994
Έτος αξιολόγησης: 1997

Συμεωνίδης Στυλιανός
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1982
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2003

Σχινάς Χρυσόστομος
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Δικηγόρος
Ημ/νια Γεν: 1970
Σχολή: 1987
Έτος αξιολόγησης: 1990

Σώμος Νικόλαος
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Μ.Αεροσκαφών
Ημ/νια Γεν: 1974
Σχολή: 1995
Έτος αξιολόγησης: 1998

Ταρενίδης Κων/νος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κεν.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Οδοντίατρος
Ημ/νια Γεν: 1979
Σχολή: 1996
Έτος αξιολόγησης: 2005

Ταρενίδης Σταύρος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κεν.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Φυσιοθεραπευτής
Ημ/νια Γεν: 1973
Σχολή: 1992
Έτος αξιολόγησης: 1996

Τζαφλέρης Δημήτριος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Μαγνησίας
Επάγγελμα: Τραπεζικός
Ημ/νια Γεν: 1977
Σχολή: 1999
Έτος αξιολόγησης: 2000

Τζίμα Ευαγγελία
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1981
Σχολή: 2001
Έτος αξιολόγησης: 2004

Τσαρούχα Βασιλική
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1982
Σχολή: 2000
Έτος αξιολόγησης: 2004

Τσιαπλής Δημήτριος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Δυτ.Μακεδονίας
Επάγγελμα: Ψυχολόγος
Ημ/νια Γεν: 1975
Σχολή: 2001
Έτος αξιολόγησης: 2004

Τσιρτσιμάλης Στέφανος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Δικηγόρος
Ημ/νια Γεν: 1979
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2003

Τσούνας Ιωάννης
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Φυσικός
Ημ/νια Γεν: 1978
Σχολή: 1998
Έτος αξιολόγησης: 2001

Τσώνος Βασίλειος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1975
Σχολή: 1992
Έτος αξιολόγησης: 1997

Φακίτσας Λεωνίδας
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κ.&Δ.Θεσσαλίας
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1979
Σχολή: 2000
Έτος αξιολόγησης: 2004

Φούφης Ιωάννης
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Μετ.Εταιρεία
Ημ/νια Γεν: 1972
Σχολή: 1994
Έτος αξιολόγησης: 1998

Χαλαμπαλάκης Μηνάς
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Κρήτης
Επάγγελμα: Ιδ.Υπάλληλος
Ημ/νια Γεν: 1978
Σχολή: 1997
Έτος αξιολόγησης: 2000

Χριστοδούλου Χρήστος
Α1' Εθνικής-Διεθνής
Σύνδεσμος: Αχαΐας & Ηλείας
Επάγγελμα: Τραπεζικός
Ημ/νια Γεν: 1966
Σχολή: 1991
Έτος αξιολόγησης: 1993

Ψαριανός Αλέξανδρος
Α1' Εθνικής
Σύνδεσμος: Αττικής
Επάγγελμα: Καθ.Φυσ.Αγωγής
Ημ/νια Γεν: 1970
Σχολή: 1993
Έτος αξιολόγησης: 1996

 

         Χορηγοί         

takoydis o

opap o1

royal o

mikel o

dole o


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή