ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Δ.Κ.Ε.

     
  Πρόεδρος:
Μπούσιας Κώστας
 
     

 

 

 

Αντιπρόεδρος:
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος  

Γενικός Γραμματέας:
Ελευθεριάδης Παντελής

Ειδικός Γραμματέας:
Σαλαβός Σπυρίδων

     
 

 

 

 Ταμίας:
Παυλόπουλος Αδριανός   

Μέλος:
Παπαδόπουλος Θεόφιλος   

 Μέλος:
Ντάβαρης Παναγιώτης

   

 

 
 

Διευθύντρια Γραφείων: 
Άννα Παυλίδου