ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΔΚΕ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΔΚΕ)
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 20η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , αποφάσισε και προσκαλεί τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΔΚΕ , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ. στην Πάτρα, στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 58 Πάτρα με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Διοικητικός Απολογισμός.

2. Οικονομικός Απολογισμός , Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.- Έγκριση του κατατεθέντος προϋπολογισμού της ΟΔΚΕ έτους 2018 στο Υπουργείο Πολιτισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ελεγκτικό Συνέδριο.

4.- Διάφορα θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και από τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Κάθε αντιπρόσωπος έναν μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 μ. , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.