ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) , αποφάσισε την πραγματοποίηση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης την 28η Απριλίου 2018, ημέρα  Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. και προσκαλεί όλα τα μέλη της, σύμφωνα με το Καταστατικό της, στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, οδός Ματζαγριωτάκη 76 τ.κ 176-76.

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , με θέματα ημερησίας διάταξης :

1.  Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς).

2.  Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Διαιτησίας ΟΔΚΕ.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως απο το Διοικητικό τους Συμβούλιο.