ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 36ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

36ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΔΚΕ 2018

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ A1-A2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9/2018

ΩΡΑ :  ΜΕΧΡΙ ΩΡΑ 14.30    ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΩΡΑ :  15.30 – 16.00              ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΩΡΑ :  16.00 -  16.45              ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ :  16.45 – 17.00              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  17.00 - 18.00              ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

ΩΡΑ :  18.00 -  18.15              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  18.15 - 19.15               ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ – BINTEO

ΩΡΑ :  19.15 – 19,30              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  19.30 - 20.15               ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΩΡΑ :  20.15 - 21.00               ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΩΡΑ :  21.00                           ΔΕΙΠΝΟ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/9/2018

ΩΡΑ :  07.30 – 08.30              ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑ :  08.45 – 09.30              ΒΗΜΑΤΑ - BINTEO

ΩΡΑ :  09.30 – 09.45              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ           

ΩΡΑ :  10.00– 11.00               ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΦΑΟΥΛ - ΒΙΝΤΕΟ

ΩΡΑ :  11.15- 11.30                ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  11.30- 12.15                ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΟΥΛ – BINTEO

ΩΡΑ     12.15- 12.30               ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :   12.30-14.00                ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΝΤΕΟ

ΩΡΑ :  14.00                           ΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ :  14.30 – 17.00             ΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΩΡΑ :  17.30 -  18.30              ΜΗΧΑΝΙΚΗ - BINTEO

ΩΡΑ :  18.30 – 18.45              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  18.45 - 19.45               ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΝΤΕΟ

ΩΡΑ :  19.45 – 20,00              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  20.00 – 20.30              ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ                                               

ΩΡΑ :  20.30                           ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΩΡΑ :  21.30                           ΔΕΙΠΝΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/9/2018

ΩΡΑ : 07.00 – 08.00               ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑ : 08.00 – 11.00               ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΩΡΑ : 11.00 – 13.00               ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ

 

36ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΔΚΕ 2018

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Β-Γ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/9/2018

ΩΡΑ :  ΜΕΧΡΙ ΩΡΑ 14.30    ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΩΡΑ :  15.30 – 16.00              ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΩΡΑ :  16.00 -  16.45              ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ :  16.45 – 17,00              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  17.00 - 17.45              ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΩΡΑ :  17.45 -  18.00              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  18.00 – 18.45              ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ – BINTEO

ΩΡΑ :  18.45 – 19.00              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  19.00 – 19.45              ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

ΩΡΑ :  19.45 - 20.00               ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  20.00 – 21.30              ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΩΡΑ :  21.30                           ΔΕΙΠΝΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9/2018

ΩΡΑ :  07.00 – 08.00              ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑ :  08.00 – 11.00              ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΩΡΑ :  11.00 -  12.30              MHXANIKH – ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ :  13.00 – 14,00              ΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ :  14.30 – 16.30             ΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΩΡΑ :  17.00 -  18.00              ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΩΡΑ :  18.00 – 18.15              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  18.15 - 19.15               ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΟΥΛ – BINTEO

ΩΡΑ :  19.15 - 19.30              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  19.30 – 20.15              ΒΗΜΑΤΑ - BINTEO

ΩΡΑ :  20.15 – 20.30              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ :  20.30 – 21.15              ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΦΑΟΥΛ

ΩΡΑ :  21.15                           ΔΕΙΠΝΟ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/9/2018

ΩΡΑ : 07.30 – 08.30               ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑ : 09.00 – 10.00               ΔΙΑΦΟΡΑ - ΒΙΝΤΕΟ

ΩΡΑ : 10.00 – 10.15               ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ : 10.15 – 11.15               ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΒΙΝΤΕΟ

ΩΡΑ : 11.15 – 11.30               ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΩΡΑ : 11.30 – 13.00               ΒΙΝΤΕΟ