Νέα αναβολή Έκτακτης Γ.Σ. της ΟΔΚΕ

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ.αριθ.πρωτ.757/16-12-2015 εγγράφου μας, λόγω των παρατεταμένων αποχών των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, μέχρι την έκδοση οριστικών δικαστικών αποφάσεων, υποχρεωτικά αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την 21-2-2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΔΚΕ.

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                   

      ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΦΕΣ                                                     ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ