Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 31η Oκτωβρίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ 

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) αποφάσισε και προσκαλεί όλα τα μέλη της, σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, την 31η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 21.00, στη Λάρισα, στο ξενοδοχείο DIVANI LARISSA PALACE οδός Παπαναστασίου 19, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση προϋπολογισμού ΟΔΚΕ έτους 2016
2) Διοικητικός Απολογισμός
3) Οικονομικός Απολογισμός, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και της Ε.Ε.
4) Θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από το ΔΣ της ΟΔΚΕ και απ’ τους Συνδέσμους προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Κυριακή 1/11/2015 και ώρα 12.00 μ., στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΦΦΕΣ ΗΛΙΑΣ                                                     ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ