Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΟΔΚΕ την 31η Οκτωβρίου 2015

Η ΟΔΚΕ καλεί τα μέλη της σε Ειδική Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το  άρθρο  18 παρ. 2 περ. γ΄ του Καταστατικού της ΟΔΚΕ με μοναδικό θέμα λόγω του είδους της συγκεκριμένης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης "Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή τακτικών μελών  που λείπουν και των αντίστοιχων αναπληρωματικών με θητεία το υπόλοιπο της προηγουμένης διοίκησης μέχρι λήξεως της τετραετίας".

            Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στη Λάρισα στο ξενοδοχείο DIVANI LARISSA PALACE οδός Παπαναστασίου 19, το Σάββατο 31/10/2015 ώρα 18.00.