Επαναληπτικές Εξετάσεις 40 ου Ετήσιου Σεμιναρίου

Oι επαναληπτικές εξετάσεις του 40 ου Ετήσιου Σεμιναρίου τόσο για τους
αποτυχόντες όσο και για τους δικαιολογημένους που είτε δεν προσήλθαν στο σεμινάριο είτε δεν
αγωνίστηκαν για ιατρικούς λόγους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Α. Σύνδεσμοι Διαιτητών Νότου
στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.30 στο Γήπεδο Εσπέρου Καλλιθέας
Β. Σύνδεσμοι Διαιτητών Βορρά
στην Θεσσαλονίκη στις 14 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 στο Basketball Airdome skg