ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΓΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΖ 2023

Μετά το πέρας του σεμιναρίου επιλογής διαιτητών για την Γ Εθνική 2023,

Οι παρακάτω διατητές προάγονται στην Γ Εθνική: