ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2-3-2024-ΜΕΛΩΝ ΟΔΚΕ

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) προσκαλεί όλα τα μέλη της,

σύμφωνα με το Καταστατικό της και μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μελών της ΟΔΚΕ (20-11-2023),

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 2 Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00,

η οποία θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Καλλιθέας Ματζαγριωτάκη 76.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επομένη ημέρα

Κυριακή 3/3/2024, με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ώρα.