35ο-ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ-2017

Το 35ο ετήσιο σεμινάριο διαιτησίας,

Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΟΔΚΕ, θα ονομαστεί:

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ»

Και θα διεξαχθεί ως εξής:

-Διαιτητές Α1΄ και Α2΄ εθνικής κατηγορίας  στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ανάβυσσο στις 29,30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2017

-Διαιτητές Β΄ και Γ΄ εθνικής συνδέσμων Νότου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ανάβυσσο στις 1και 2 Οκτωβρίου 2017

-Διαιτητές Β΄ και Γ΄ εθνικής συνδέσμων Βορρά στο Κιλκίς στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2017